Leikskólinn Sólborg

Sólborg er staðsettur við Vesturhlíð í Reykjavík og heyrir undir Skóla og frístundasvið. Skólinn tók til starfa í júlí 1994 eftir stækkun haustið 2011 er hann fimm deilda og gert er ráð fyrir að 80 börn séu vistuð í skólanum. Gerður er vistunarsamningur um dvalartíma barns í leikskólanum. Barnið getur dvalið í leikskólanum dag hvern, samkvæmt þeim tíma sem getið er í vistunarsamningi. Nauðsynlegt er að vistunartíminn sé virtur því vinnutími starfsmanna er miðaður út frá honum. Komi í ljós að breyta þurfi dvalartíma þurfa foreldrar að sækja um breytingu á Rafrænni Reykjavík. Breytingar á dvalartíma þarf að gera með eins mánaðar fyrirvara og miðast við 15. hvers mánaðar eða mánaðamót. Uppsögn á leikskólaplássi þarf að gera skriflega hjá leikskólastjóra með eins mánaða fyrirvara og miðast við mánaðamót. 

Börnin skiptast á 5 stofur: Lerkistofu, Birkistofu, Furustofu , Víðistofu. og Reynistofu. Að jafnaði dvelja um 12-15 börn með umtalsverðar sérþarfir í leikskólanum. Sólborg er sérhæfður leikskóli og sinnir ráðgjöf til annarra leikskóla vegna kennslu og námsumhverfis heyrnarskertra barna og náms án aðgreiningar. 

Sólborg er sérhæfður í vinnu með börnum sem þurfa á stuðning við leikskólakennslu að halda. Sólborg sinnir einnig mikilvægu ráðgjafarhlutverki við aðra leikskóla. Sólborg hefur sérhæft sig í að mæta þörfum barna með heyrnarskerðingu, heyrnarleysi og börnum sem hafa farið í kuðungsígræðslu. Hugmyndafræðin byggir á því að búa börnunum tvítyngt málumhverfi þar sem nám fer fram á íslensku og íslensku táknmáli, auk þess sem þau fá heyrnarþjálfun.

Sólborg - Sími: 411 - 3480

Reynistofa:   GSM: 664-9011
Víðistofa:   GSM: 664-9017
Furustofa:   GSM: 664-9018
Birkistofa:   GSM: 664-9009
Lerkistofa:   GSM: 664-9008