Leikskólinn Sólborg

Sólborg er staðsettur við Vesturhlíð í Reykjavík og heyrir undir Skóla og frístundasvið. Skólinn tók til starfa í júlí 1994 eftir stækkun haustið 2011 er hann fimm deilda og gert er ráð fyrir að 80 börn séu vistuð í skólanum. Gerður er vistunarsamningur um dvalartíma barns í leikskólanum. Barnið getur dvalið í leikskólanum dag hvern, samkvæmt þeim tíma sem getið er í vistunarsamningi. Nauðsynlegt er að vistunartíminn sé virtur því vinnutími starfsmanna er miðaður út frá honum. Komi í ljós að breyta þurfi dvalartíma þurfa foreldrar að sækja um breytingu á Rafrænni Reykjavík. Breytingar á dvalartíma þarf að gera með eins mánaðar fyrirvara og miðast við 15. hvers mánaðar eða mánaðamót. Uppsögn á leikskólaplássi þarf að gera skriflega hjá leikskólastjóra með eins mánaða fyrirvara og miðast við mánaðamót. 

Börnin skiptast á 5 stofur: Lerkistofu, Birkistofu, Furustofu , Víðistofu. og Reynistofu. Að jafnaði dvelja um 12-15 börn með umtalsverðar sérþarfir í leikskólanum. Sólborg er sérhæfður leikskóli og sinnir ráðgjöf til annarra leikskóla vegna kennslu og námsumhverfis heyrnarskertra barna og náms án aðgreiningar. 

Sérstaða skólans felst í sameiginlegu uppeldi og menntun fatlaðra og ófatlaðra barna og stefna og aðferðir taka mið af hugmyndafræði  Náms án aðgreiningar.   Skólinn leggur áherslu á að viðurkenna og virða margbreytileika hjá börnum og vinna með tilliti til ólíkra þarfa þeirra. Stærsti hluti barna með sérþarfir eru heyrnarlaus- og heyrnarskert börn.   Markmið okkar er að nota tvö mál íslensku og íslenskt táknmál. Auk þess fá öll börn í Sólborg tækifæri til að kynnst máli og menningu heyrnarlausra.  pdf Bæklingur gesta

pdf Sameiginlegt nám heyrandi og heyrnarlausra/skertra barna

pdf Bæklingur gesta - English